Istniejemy na rynku usług informatycznych od 1991 roku.

Softkam Usługi informatyczne Poznań

Od samego początku zajmujemy się tworzeniem systemów obsługujących sferę księgowości w uczelniach wyższych: wprowadzamy systemy finansowo-księgowe, księgowość majątku trwałego, księgowość gospodarki materiałowej oraz obsługę pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Od wielu lat współpracujemy z firmą Kalasoft. Przyjęte rozwiązania umożliwiają współpracę naszych modułów.

Doświadczenia i wiedza zdobyte podczas tworzenia oprogramowania oraz kontakty z szerokim gronem wysokiej klasy specjalistów z dziedziny księgowości pozwoliły nam zbudować systemy spełniające twarde zasady księgowości, a jednocześnie elastyczne, nadążające za zmieniającymi się potrzebami poszczególnych użytkowników.

Utrzymujemy stały kontakt ze wszystkimi użytkownikami naszych systemów, wnikliwie analizując ich potrzeby i służąc pomocą.