Historia firmy

Firma "SOFTKAM Krzysztof Kurkowiak Usługi Informatyczne" z siedzibą w Suchym Lesie na ul. Olchowej 1, rozpoczęła działalność 01.07.1991 roku pod nazwą "Usługi Mikrokomputerowe Krzysztof Kurkowiak". Nazwa ta z dniem 1.05.1999 została zmieniona na obecną.

Założycielem firmy i jej właścicielem jest Krzysztof Kurkowiak, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tworzenie systemów obsługujących sferę księgowości rozpoczął jako pracownik Przedsiębiorstwa Polonijno-Zagranicznego "Alma" w roku 1986. Pierwszy system został wykonany dla potrzeb Kwestury Uniwersytetu Wrocławskiego i znacząco wpłynął na ukształtowanie się profilu przyszłej działalności firmy.

Po rozpoczęciu samodzielnej działalności wraz z wprowadzeniem nowych wersji systemu finansowo-księgowego, księgowości majątku trwałego oraz księgowości gospodarki materiałowej, firma przejęła część użytkowników "Almy" oraz zdobyła nowych, z którymi kontynuuje owocną współpracę po dziś dzień.

Z początkiem 1993 roku rozpoczęto intensywne poszukiwania nowej platformy programowej dla systemów oferowanych przez firmę. Wybór padł na system zarządzania relacyjną bazą danych IV generacji - Progress. Pod koniec roku 1993 nawiązano współpracę z firmą Kala Soft, autorem szeregu aplikacji tworzonych w oparciu o tę platfomę. Wynik tej współpracy, to pełna integracja nowych systemów obsługujących działy księgowości tworzonych przez firmę SOFTKAM z systemami firmy KALASOFT. Przyjęte rozwiązania umożliwiają współpracę systemu finansowo-księgowego z systemami innych firm. Doświadczenia i wiedza zdobyte podczas tworzenia poprzednich systemów oraz kontakty z szerokim gronem wysokiej klasy specjalistów z dziedziny księgowości pozwoliły zbudować systemy spełniające twarde zasady księgowości, a jednocześnie elastyczne, nadążające za zmieniającymi się potrzebami poszczególnych użytkowników.

Użytkownicy systemów firmy SOFTKAM z początku lat dziewięćdziesiątych, to głównie uczelnie wyższe. Wraz z nową ofertą grono użytkowników zostało znacznie poszerzone. Nowe systemy stopniowo zaczęły zastępować dotychczas eksploatowane. Stale rozszerza się też zakres działań nimi objętych.

Firma SOFTKAM utrzymuje stały kontakt ze wszystkimi użytkownikami jej systemów wnikliwie analizując ich potrzeby i służąc pomocą.