Uścisk dłoniPartnerów firmy SOFTKAM można podzielić na dwie grupy: merytorycznych i programowych.

Partnerami merytorycznymi są praktycznie wszyscy użytkownicy. Każdy z nich ma swój udział w procesie tworzenia systemów mając duży wpływ na ich zawartość. Informują oni jednocześnie o koniecznych zmianach, a także biorą udział w ustalaniu priorytetów poszczególnych działań.

Partnerzy programowi, to firmy współpracujące. Współpraca z firmą KALASOFT powoduje, iż systemy obu firm korzystając ze wspólnej bazy danych uzupełniają się. Ponadto oferowane przez nas moduły współpracują u niektórych użytkowników z produktami innych firm.