Systemy informatyczne

Moduły systemu HMSSystemy tworzone przez firmę SOFTKAM oparte są o relacyjną bazę danych IV generacji - Progress. Stanowią spójną całość z systemami produkowanymi przez firmę KALASOFT pod nazwą HMS/Solution. Przystosowane są do pracy w architekturze klient-serwer, gdzie serwer wykorzystuje systemam operacyjny UNIX, AIX bądź LINUX, natomiast klient pracuje w ramach terminala w dowolnym środowisku.

Dzięki rozbudowanemu systemowi podpowiedzi wprowadzanie i wybór odpowiednich informacji zostały w znacznym stopniu ułatwione.

Wbudowane mechanizmy rejestracji zmian w danych pozwalają ustalić czas wykonania każdej modyfikacji. Wszystkie systemy posiadają możliwość blokowania dostępu do ich strategicznych funkcji. Procedury administrowania pozwalają uprawnionemu użytkownikowi w pełni dostosować mechanizmy działania poszczególnych systemów do własnych wymagań.

Każdy z modułów zaprojektowany został jako przyjazny dla użytkownika oraz w wysokim stopniu odporny na jego błędy. Nazwy funkcji są powiązane merytorycznie z podejmowanym działaniem. W czasie pracy w dolnej części ekranu ukazują się informacje ułatwiające użytkownikowi dalsze działanie również bez korzystania z instrukcji.

Firma SOFTKAM oferuje następujące produkty:

  • HMS/efka - moduł wspomagający obsługę finansowo-księgową
  • HMS/este - moduł wspomagający obsługę majątku trwałego
  • HMS/geem - moduł wspomagający obsługę gospodarki materiałowej
  • HMS/kazp - moduł wspomagający obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Wszystkie moduły zostały przystosowane do pracy niezależnej, jednak pełen ich potencjał uwidacznia się, gdy pracują powiązane.

Firma SOFTKAM oferuje usługi w zakresie przenoszenia zawartości wykorzystywanych dotychczas baz danych do baz współpracujących z oferowanymi systemami z rodziny HMS. W ramach przeniesienia wykonywane jest pobranie danych od klienta, ich konwersja oraz instalacja w nowym systemie.